En Tafo

by En Tafo

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    Artwork and lyrics also included.

      €7 EUR  or more

     

1.
05:26
2.
3.
03:55
4.
5.
6.
7.
8.

about

Black metal from the fathomless depths of Hades.
Eight horrific tales from antiquity written in the English and ancient Greek languages.

credits

released May 2, 2011

En Tafo is:
Paminos - High grave, Strings
Jim - Low grave
Theodore - Orchestra

All songs composed and produced by En Tafo.
Ancient Greek texts from: Ησίοδος (Hesiod), Πλούταρχος (Ploutarchos), ‘Ομηρος (Homer), Ορφεύς (Orpheus), Πλάτων (Plato).
Track 5 is based on ancient Greek music composed around the third and forth century B.C. It’s lyrics are the hymn of Orpheus to Death.
Recorded in Hades.
Mastered at Mastervargas studios.
Artwork by Konstantinos Tzalalis (kt.killervox@gmail.com).
P&© 2010 En Tafo. All rights reserved.
Unauthorised duplication is a violation of applicable laws.

tags

license

all rights reserved

about

En Tafo Athens, Greece

contact / help

Contact En Tafo

Streaming and
Download help

Track Name: Hegemony
Thrown in this world in an ageless time
Bearing strength, spirit and mind
Achieving greatness equal to Gods
Surpassing tasks, against all odds

Even though the elders said Hades waits us all
Far beneath the roots of Earth The mist of Tartaros

Τον πέρι χάλκεον έρκος ελήλατε
Αμφί δέ μιν νύξ τριστοιχεί κέχυται περί δειρήν
(Surrounded by a bronze wall
And everywhere, three rows of night
Pour around his neck)

Hegemony

‘Οπου πεθαίνουν οι θνητοί Εκεί γεννιούνται οι Θεοί (Where mortals die There Gods are born)

Aeons befall as I grow old
The warmth of frost inside my soul
The winter’s breath will help me sleep
These roots of evil are too deep

How can I rise? Awaits demise
A place like this Bitter and fierce

Είς το πύρ το εξώτερον (In the outer fire)

Hegemony Προκατάληψη (Prejudice)
Strangle with forces that are greater than me
Even if all terrors wait, I found the courage to be

‘Οπου πεθαίνουν οι θνητοί Εκεί γεννιούνται οι νεκροί (Where mortals die There dead are born)

Aeons befall as I grow old
The warmth of frost inside my soul
The winter’s breath will help me sleep
These roots of evil are too deep
Track Name: Murderers murdered
The ancient road ascending to Athens
Terror incarnate, beware of what happens
Malicious beasts transformed into men
Spread along the path, forcing you to hell

‘Ην ούν ολέθριος η πορεία τοίς Αθήναζε πεζή βαδίζουσιν έκ Πελοποννήσου
(For this, fatal was to walk from Peloponnese to Athens)

Torment begins at dawn in Epidavros
Passage will lead you straight into Thanatos
Stalking the feeble, the weak and the unaware
Named Perifitis, holding iron in his hand
Shatter the bones, the body is pulverized
Beating is endless, will not let you die
Coughing up blood, your organs have been deformed
Pain is your last feeling, that’s the way he killed them all

Murderers murdered, murder

Nightfall arrives the terror has been unleashed
Sinnis, the wicked hiding beneath the trees
Into the woods the ropes are standing high
Thirsting for skin, for the next one to divide
Hands tied to the left, feet on the other side
Hanging up stretched, horror inside you lies
He cuts them free, the ropes holding you alive
Body dissected from two trees into the night

On one of his beds Your feet exceed from the edge
Procrustis chopping Leftovers hit the floor
Αναγκάσας αυτόν απισούν τοίς κλιντήρσιν (Forcing him to be equalized with the bed)
Lesser flesh stretched to the line The level of pain, divine
All joints are extended Torture in Eleusis

Pay, pay for your murders -My wrath shall fall upon thee all
Justice is served -The death you favor, you will know
Learn, learn what you taught them -Lessons in pain, the preachers die Die by Theseus

Ούτω δή καί Θησεύς κολάζων τούς πονηρούς επεξήλθεν
Οίς μέν εβιάζοντο τούς άλλους, ύπ’ εκείνου καταβιαζομένους
(So Theseus came against the wicked and punished them
Bringing towards them the violence they have used against others)

Pay, pay for your murders -My wrath shall fall upon thee all
Justice is served -The death you favor, you will know
Learn, learn what you taught them -Lessons in pain, the preachers die Die by Theseus

‘Εν δέ τοίς τρόποις τής εαυτών αδικίας τά δίκαια πάσχοντας
(And rightfully he killed them by their unjust manners)
Track Name: I, violence
A vicious blow came from up high
The son of war today will die
My divine force unleashed to thee
It’s raining blood, your end is here
You are before A deadly blow
Under your jaw You are no more
The tendons slit Neck has been ripped
You have been warned of this sheer violence
Accept defeat

I, violence
Violence, I
My Zeus given gene completely devoid of fear
Gave birth to a force unrivaled by Gods
You fools shouldn’t be near
Βίην Ηρακλείην (Violence of Heracles)

΄Η μήν καί κράτερός περ εών άαται πολέμοιο
(For even if he is powerful, he will be fed with war)

Blinded by vengeance, his screams tear the sky
The moans of agony, the God of war cries
You took my son’s life, your death has arrived
No wisdom Goddess will save you tonight

Strike my spear against you Failure rages me more
Wave my sword against you Before the hit I will fall

I feel a dagger piercing my skin
The shield unable to protect me from him
It ripped the flesh and stopped to the bone
Laid to the ground, defeated, alone

I, violence
Violence, I
My Zeus given gene completely devoid of fear
Gave birth to a force unrivaled by Gods
You fools shouldn’t be near
Βίην Ηρακλείην (Violence of Heracles)
Track Name: Carnage outside the walls of Troy
Saddest message you will learn, ή μή ώφελλε γενέσθαι
(It should never happen)
Patroclos lies dead, we fight around his naked body
Hector took his armor friend, wounded when he stroke him
Assisted by the god of sun, the coward found him unarmed

The one I held dear like my eyes, Hector has him slained
Mother I don’t want to live, unless he suffers in pain
Among the living I won’t be until his life will end my spear
Slayer of Patroclos die, avenger comes with fear

Έκτωρ πρώτος εμώ υπό δουρί τυπείς από θυμόν ολέσση
(Hector first under my spear by anger shall fall)

Achilles runs like shooting star towards his enemy
Hector stares trembling in fear and flees along the walls
And like a wolf is hunting deer, he chases him around the city
Fast three times before he stopped at the place where he would fall
I will not flee before you
Νύν αυτέ με θυμός ανήκε στήμεναι αντία σείο
Ελοιμί κεν ή κεν αλοίην
(Now my soul wants me to stand against you You will fall or I will fall)

The spears violently ripping the air but not the flesh
First time and last time Hector fails
Achilles stabs his neck, leaving his voice unharmed
So he may speak as his life begins to fade
When you murdered Patroclos, no regrets no fear
Now you die and you’ll be dragged by dogs
Oh, for thy soul Achilles, don’t feed me to the dogs
Accept my father’s gold and send my body to Troy

Do not tempt me foul dog
If my soul could let me, I would eat your pieces raw
For all the harm you caused
All the treasures of Troy will not save you from their jaws

Ούδ’ ώς σέ γε πότνια μήτηρ
Ενθεμένη λεχέεσσι γοήσεται όν τέκεν αυτή
Αλλά κύνες τε καί οιωνοί κατά πάντα δάσονται
(The mother that gave you birth Will never cry for you by your death bed But dogs and beasts will feast on your flesh and bones)

So he died and his soul descends to Hades
While dead, Achilles said
Go and I’ll wait for time my death will come
When Zeus decides and all the gods
On both his feet he pierced the nerves from heel to ankle
Strapped him behind the chariot
His lifeless head dragged to the ground
His lifeless body against the ground
Track Name: Επίκλησις είς Θάνατον (Invocation to Death)
Κλυθί μευ, ός πάντων θνητών οίηκα κρατύνεις
Πάσι διδούς χρόνον αγνόν, όσων πόρρωθ' υπάρχεις
Σός γάρ ύπνος ψυχής θραύει καί σώματος ολκόν
Ηνίκ' άν εκλύηις φύσεως κεκρατημένα δεσμά
Τόν μακρόν ζώιοισι φέρων αιώνιον ύπνον
Κοινός μέν πάντων, άδικος δ' ενίοισιν υπάρχων
‘Eν ταχυτήτι βίου παύων νεοήλικας ακμάς
‘Eν σοί γάρ μούνωι πάντων τό κριθέν τελεούται
Ούτε γάρ ευχαίσιν πείθηι μόνος ούτε λιταίσιν
Αλλά, μάκαρ, μακροίσι χρόνοις ζωής σε πελάζειν
Αιτούμαι, θυσίαις καί ευχωλαίς λιτανεύων
‘Ως άν έοι γέρας εσθλόν έν ανθρώποισι τό γήρας
(Hear me, you who hold the life of all men
You give pure time to those from whom you are far
Because your sleep crashes the soul and drags the body
Because you destroy the bonds that hold the body
And you bring to the living the long eternal sleep
And you are common to all, but to some you seem unfair
When quickly you end their life in the prime of their youth
Because by you alone the judgement of all is executed
Because you alone are never persuaded by prayers and beggins
But oh, eternal one, I ask you to come after many years of life
And I beg you for that with sacrifices and prayers
So that old age can be for men a good prize)
Track Name: The bitter path to suffering
The ship of time arrived for me, fate Atropos
Cuts the thread of life and brings me before Thanatos

His wings fly faster than the wind, delivering my soul
To the place my last journey begins, to Acheron’s black shore

I have to wait for Charon there, for he shall come in his boat
A price is set for me to pay for the passage, or a century here I will roam

I enter the gates of Hades, guarded by Kerberos
Passed through asphodel lea of souls, straight into Erevos

Ένθα δέ γής δνοφερής καί ταρτάρου ηερόεντος πόντου
Τ’ ατρυγέτοιο καί ουρανού αστερόεντος εξείης πάντων πηγαί καί πείρατ’ έασιν,
Αργαλέ ευρώεντα, τάτε στυγέουσι θεοί περ
(There the dark earth’s and the misty Tartatros’s and the barren sea’s
Stand the foutains and edges in the row
Bitter mouldy, even gods are afraid of them)

Before Persephone’s palace, in the shrine of Hecate
As I witness the rulers of my fate
They stand in line in the crossroad where the souls are condemned
All my deeds pass the judgment of them

Now their order is made and my path has been paved
Wicked I Am denied from the Elysian
Thrown into Tartaros where abominations rejoin
Suffer eternal after death
Track Name: Orgiastic frenzy
Today we feast, we celebrate the luscious skin
Two years have passed, the day has come primeval mass
Our mystic place, mesmerized peaks of Parnassos
Unwanted god, deceitful presence Dionysos

This congregation is the outcome of a mystery
Released from guilt transform reality into fantasy
Seductive rhythms fill our ears, the song of Sikinnis
Spirits roam above bodies, dancing in ecstasy

The wine is flowing, hallucinating essences
The drums are beating, the pipes sound like maniacs
Bedazzled sweet by the juices of the earth
Stoned from the smoke, the pyre of the leaf is in birth

Their legs are parallel
Their fountains titillated
Their only thought is lust

Purify my body and soul
Makes me become one with the god
A phallus among vulvae in heat
In orgiastic frenzy we meet

And I’ m going under, vulvae under
And I’m slipping under, ten breasts under

Ευοί ευάν (viva)
I drink the nectar from her womb
Ευοί ευάν
As she caresses phallicism
Ευοί ευάν
Wild intoxicated passion
Οργιαστική φρενίτις (orgiastic frenzy)

I fill the chalice with vomit, semen, putrid stench
Aroused by sickness my climax now will reach the end
Force feeding mixtures experiments on female flesh
Indulgence ended, I cross the line of tolerance

Fourteen have passed out the rest of us still fornicate
Our glorious circle emerging still for thirteen days
We all create a bond unmatched by human dignity
A secret manifest consisted by our deities

Purify my body and soul
Makes me become one with the god
A phallus among vulvae in heat
In orgiastic frenzy we meet

And I’ m going under, vulvae under
Semen dripping under, their lips under

Οργιαστική φρενίτις (orgiastic frenzy)
Track Name: For the larceny of fire
At the dawn of man in Mikoni
Men and gods gathered to arrange the part of sacrifice for each
An ox was brought and split in two
Prometheus was to decide which was for man and which for Zeus

First part for man, titan arranged the ox’s flesh he veiled
Under it’s skin and for the gods, bones under shining fat veiled

Zeus: ‘Ιαπετιονίδη, πάντων αριδείκετ’ ανάκτων, ώ πέπον,
‘ως ετεροζήλως διεδάσσαο μοίρας.
(Son of Iapetos, renowned more than all the lords, oh friend,
how inequitable you divided the shares.)

Prometheus: Ζεύ κύδιστε μέγιστε θεών αιειγενετάων,
τών δ’ έλε οπποτέρην σε ενί φρεσί θυμός ανώγει.
(Zeus glorious, greater than all the eternal gods,
take from these two whichever your soul desires.)

So he said and Zeus with his undecaying thought
Took the white fat and what’s underneath he sought
Anger rose in his mind, rage came in his soul
When he gazed upon the bare bones, deceit in whole

From that day the breed of men upon the altars burn
Bones of sacrifices for immortal gods concern

Zeus: ‘Ιαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα ειδώς,
ώ πέπον, ούκ άρα πω δολίης επελήθεο τέχνης.

(Son of Iapetos, your thoughts are above everybody
my friend, you did not forget your devious tricks.)

So said the god, his memory had
Αlways deceit he knew of this fraud
Never again he wouldn’t give, fire to men now they should live
Under the darkness, the cold, the exigencies
Prometheus couldn’t stand watch them suffering

Τώ δέ Προμηθεί εις μέν την ακρόπολιν
Tήν τού Διός οίκησιν ουκέτι ενεχώρει εισελθείν
Είς δέ τό τής Αθηνάς καί Ηφαίστου οίκημα τό κοινόν
Λαθών εισέρχεται καί κλέψας τήν τε έμπυρον
Τέχνην τήν τού Ηφαίστου
Καί την άλλην τήν τής Αθηνάς δίδωσιν ανθρώπω
(So Prometheus entered the acropolis, where Zeus lives
Sneaked in the common house of Athena and Hephestus
And he stole the fiery art of Hephestus
And the art of Athena, and he gave them to man)

But everyone in the universe knew
Unwise it was to act against Zeus
They would receive bad to even good
Mortals and Prometheus would surely lose

Δήσε δ’ αλυκτοπέδησι Προμηθέα, δεσμοίς αργαλέοισι
Μέσον διά κίον’ ελάσσας
(And he tied Prometheus with bitter torturing bonds
In the middle of a column)

Sent upon him a divine eagle
Agonizing pain was his doom
Every day was eating his liver
But the night it grew by the moon
As the years were passing in torture
Another plague was sent upon man
A virgin beauty admired but hollow
Was the day war among them began

Θαύμα δ’ έχ αθανάτους τε θεούς καί θνητούς
‘Ως είδον δόλον αιπύν, αμήχανον ανθρώποισιν
Ανήκεστον κακόν έστιν
(And they admired, the immortal gods
And the mortal humans
When they saw the sharp malice, overcoming men
And it is incurable evil)

ΑΝΗΚΕΣΤΟΝ ΚΑΚΟΝ ΕΣΤΙΝ